10/5 Αρχαια Ελληνικα

 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΤΩΝ ΑΡΧΑΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΑΪΟ:

 
                                    ΚΥΡΙΑΚΗ 15 ΜΑΪΟΥ          ΚΑΙ ΤΗΝ                ΚΥΡΙΑΚΗ 29 ΜΑΪΟΥ
ΠΑΙΔΙΚΟ ΤΜΗΜΑ               18.00  -  19.30                                              18.00  -  19.30
 

ΤΜΗΜΑ ΕΝΗΛΙΚΩΝ            19.30  -  21.00                                              19.30  -  21.00

Sidebar Menu