ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ

 
 
 
...λίγα λογια για τα Εικαστικά
O μαθητής μέσα από την καλλιτεχνική εκπαίδευση αναπτύσσει τις γνωστικές εκείνες ικανότητες που του επιτρέπουν να αναλύει, να κρίνει, να ερμηνεύει και να περιγράφει τις εκφραστικές ποιότητες που κρύβονται στα έργα τέχνης και στο ευρύτερο περιβάλλον του. Μέσα από το μάθημα αυτό το παιδί γίνεται ικανό να κατανοήσει την τέχνη και άρα την κουλτούρα, δύο στοιχεία αλληλένδετα. Η Εικαστική Αγωγή επιτυγχάνει τη μύηση του νέου ανθρώπου στη δημιουργική διαδικασία μέσα από την πράξη. Η πράξη της δημιουργίας προσφέρει ένα νέο τρόπο όρασης.Μαθαίνει το παιδί να συλλαμβάνει τον κόσμο που το περιβάλλει πολυδιάστατα, μέσα από τη Μορφή, το Σχήμα, το Χώρο, την Κίνηση. Κάθε παιδί που δημιουργεί αισθάνεται τον ενθουσιασμό της ελεύθερης έκφρασης. Κινητοποιεί τη γονιμοποίηση της φαντασίας, της γνώσης, του ψυχισμού και της δεξιότητας. Ταυτόχρονα, η διδασκαλία της τέχνης στο σχολείο αναπτύσσει την κοινωνικότητα και ξεπερνά τον ατομικισμό, αφού αποκλείει το στοιχείο της απόρριψης και παροτρύνει την ενεργή συμμετοχή και συνεργασία.
 
 
 
 
 
     
  Μαθήματα  
 
 
 
 
 

Τα μαθήματα ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ διδάσκονται από τους :

- ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΜΠΟΡΟΥ ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ

- ΜΑΡΙΑ ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ 

- ΒΟΥΛΑ ΝΑΝΟΥ ΖΩΓΡΑΦΙΚΗ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ - ΑΓΙΟΓΡΑΦΙΑ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

 
     
 
 
 
     
  Πρόγραμμα Μαθημάτων  
 
 
 
 
  Κατεβάστε το αναλυτικό πρόγραμμα όλων των μαθημάτων...  
     
  -εδώ-  
     
 
 
 
 
 
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Overly

Overly

Overly

Overly

Overly

Overly

Sidebar Menu