ΣΚΑΚΙ

Σκάκι
Το Σκάκι δεν είναι απλά ένα παιχνίδι, αλλά συνδυάζει στοιχεία επιστήμης, αθλητισμού, τέχνης και ψυχαγωγίας. Χωρίς να απαιτεί ιδιαίτερα έξοδα, συμβάλλει με τον καλύτερο τρόπο στην πνευματική καλλιέργεια των παιδιών τα οποία ασχολούμενα αναπτύσσουν γενικές ικανότητες όπως επιμέλεια, τάξη, καλή οργάνωση, αυτοπεποίθηση, παραγωγική αυτοκριτική καθώς και ειδικές ικανότητες όπως ορθή κρίση, δημιουργική φαντασία, αυτοσυγκέντρωση και διαλεκτική σκέψη.

Sidebar Menu